Hvad er et gældsbrev? Læs mere her

Annonce

Et andet ord for gældsbrev er et gældsbevis. Men nu kan du spørge: Hvad er et gældsbrev? Det ligger lidt i ordet. I bund og grund er det en aftale på skrift, som er bindende i forhold til to parter. Denne skriftlige aftale omhandler selvfølgelig en given gæld. Det er en juridisk bindende aftale. Denne juridiske legalitet omhandler omstændighederne af aftalen mellem de to parter.

Hvornår er et gældsbrev gyldigt? Og hvad skal der til?

Et gældsbrev er et bindende dokument mellem låntager og långiver – og er gyldigt når det indeholder de informationer, som er krævet – og når det er underskrevet af begge parter.

Der er også nogle formmæssige krav, som er krævet af loven. Det er altså nogle formkrav, som er lovmæssige i forhold til det bindende dokument mellem de to parter. De to parter er som sagt låntager og långiver.

I gældsbrevet skal der blot stå, at der er en given sum penge lånt ud mellem de to parter. Det kan dog være en fordel at skrive i brevet, at der er tale om et gældsforhold.

På denne måde sikrer man sig også, at SKAT ikke anser gælden for en gave. Det gøres således, at låntager ikke skal betale skat af det givne beløb.

Hvad bør det indeholde?

Som minimum bør dette brev indeholde de basale informationer om de to personer og gældsforholdet. Derudover skal begge parter også underskrive dokumentet ellers er det ikke bindende. Hvis man vil, så kan man også have vidner, når gældsbeviset skal underskrives. Det er også en rigtig god ide, at man skriver tidspunktet ind, hvor gælden senest skal betales. Dette er selvfølgelig kun gældende, hvis der er tale om et lån. Således at der ikke bliver mistanke om, at det er gaver. Hvis tidspunktet ikke bliver skrevet ind i gældsbrevet, så skal pengene betales tilbage ifølge gældsbrevsloven paragraf 5.

Det kan ende ud med, at låntager skal betale hele beløbet tilbage på samme tid. Dette kan långiveren altså forlange af låntager. Dette er grunden til, at det er en god ide at skrive ned tidspunktet, hvor gælden skal betales tilbage for at undgå dette scenarie.

Kan et gældsbrev laves af alle?

Om det er en advokat eller en almindelig person, der udarbejder gældsbrevet, så er det lige gældende. Det har derfor den samme juridiske gyldighed – og er derfor bindende ved underskrift.

Hvis der er tale om et større beløb, så er bliver det generelt gjort med assistance af en eller flere advokater. Dette er for at sikre, at det er juridisk korrekt udarbejdet. Man gør dette for en sikkerheds skyld altså. Det kan derfor anbefales, at man i dette tilfælde kontakter en advokat. På denne måde sikrer man sig, at det er et komplet dokument.

Derudover så er det også vigtigt, at man laver flere kopier af dokumentet. Det er lige meget, om det er med eller uden professionel assistance. Man kan også vælge at gemme gældsbrevet i en online tjeneste – det kan f.eks. være i en cloud eller lignende.